Заседание на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи – 25, 26 април 2012

Проследете на живо заседанието на комисията:

 • 25 април – 11:00 – 13:30: тук;
  • Консулска защита за гражданите на Съюза в чужбина
  • Създаване на Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR)
  • Използване на резервационни данни на пътниците
  • Актуална информация за положението в Гърция по отношение на миграцията, убежищата и границите – продължаване на разискването в пленарна зала от 19 април 2012 г.
 • 25 април – 16:00 – 19:30: тук;
  • Изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване
  • Изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 с цел да се предвидят общи правила за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства
  • Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на сезонната заетост
  • Европол: Доклад за 2012 г. на Европол за състоянието и тенденциите в борбата с тероризма
 • 26 април – 10:00 – 13:30: тук;
  • Право на достъп до адвокат в наказателните производства и правото на комуникация при задържане
  • Решение на Съвета, допълващо Кодекса на шенгенските граници по отношение на наблюдението на морските външни граници в контекста на операционното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници
  • Общо споразумение за защита на данните – отчет
  • Търговско споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави-членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексиканските съединени щати, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените американски щати

 

Bookmark and Share

Leave a Reply