АКТА съдържа възможност за следене по интернет

На заседание на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) бе представена позицията на Европейския надзорен орган по защита на данните (EDPS).

Приятели, това, което от самото начало ни притесняваше, а именно – може ли частни лица, потребители на съдържание в мрежата за лични цели, без да реализират печалба, да попаднат под ударите на АКТА и да бъдат преследвани, получиха отговор от представителя на Европейския надзорен орган по защита на данните (EDPS).

Зададох въпрос как споразумението изключва възможността частни лица, потребители на съдържание в мрежата, да станат обект на следене. Как ще бъдат отграничени индивидуалните потребители от разпространителите на нелегално съдържание в интернет?

Изхождайки от своя професионален опит, г-н Бутарели, каза че, уви, дори авторите на АКТА да нямат подобно намерение, следенето в интернет на практика е възможно. Няма как да се установят големите нарушители на авторските права, големите риби, така да се каже, без да се следи дейността на индивидуалния потребител. Имаме ли достатъчно доверие в българските институции, че няма да злоупотребят със споразумението и да погазят основни човешки права?

Видео от дискусията:

Bookmark and Share

Leave a Reply