Пленарно заседание – 9 май 2012

Бъдещето на Европа – Декларация на председателя

Теми на заседанието:

  • Роумингът в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза
  • Резултати от посещението на делегацията на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Сицилия и Лампедуза. – Изявления на Съвета и на Комисията
  • Приложимото право към извъндоговорни задължения ( Рим II )
  • Търговската и инвестиционна стратегия на ЕС за Южното Средиземноморие след революциите на Арабската пролет
  • Патентоване на основни биологични процеси – Изявление на Комисията
  • Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)
  • Кратко представяне на следния доклад:
    • Бъдещето на регионалните летища и въздухоплавателните услуги в ЕС
Bookmark and Share

Leave a Reply