Пленарно заседание – 10 май 2012

 • Доклади:
  • Общи разисквания – Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за
   финансовата 2010 година (43 доклада)
 • ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
  • Защита срещу дъмпингов внос от държави, които не са членки на Европейската общност
  • Ограничения върху вноса на определени стоманени продукти от Русия
  • Електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз
  • Бъдещето на регионалните летища и въздухоплавателните услуги в ЕС
  • 43 доклада за освобождаване от отговорност
  • Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – Борба срещу измамите – Годишен доклад за
   2010 г.
  • Роумингът в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза
  • Износ и внос на опасни химикали
  • Изменение на членове 87а и 88 от Правилника за дейността на Европейския парламент
  • Приложимото право към извъндоговорни задължения ( Рим II )
  • Търговската и инвестиционна стратегия на ЕС за Южното Средиземноморие след революциите на Арабската пролет
  • Патентоване на основни биологични процеси
  • Морското пиратство
  • Време за изказвания (член 149 от Правилника за дейността)
Bookmark and Share

Leave a Reply