Равенството на държавите-членки на Европейския съюз трябва да се защитава

Писмено становище по дебата за канадските визи, внесено в пленарна сесия на ЕП

Има нещо дълбоко символично в това, че поводът за дебата относно премахването на канадските визи за българи, румънци и чехи се оказва предстоящото търговско споразумение между Канада и Европейския съюз. Търговските споразумения винаги търсят взаимната изгода и са максимално прагматични. Ето защо разговорът за принципи и ценности по време на търговски преговори често за смята за проява на лош вкус. И въпреки това без никакво колебание призовавам да нарушим добрия тон и да запитаме канадските си партньори: Смятате ли че има “първа” и “втора” категория европейци? Как иначе да си обясним вашия съзнателен отказ да третирате като равноправни всички европейски граждани?

Европейският съюз винаги се е гордеел с това, че е “съюз на ценности”. Равенството на държавите-членки пред Договорите е прогласено в чл. 3 на Лисабонския договор. То винаги трябва да се защитава, защото неговото незачитане засяга самия фундамент на Съюза. Ние разполагаме с достатъчно механизми, за да изискаме прилагането на принципа на визовата реципрочност спрямо Канада. Достатъчно е да покажем, че сме готови да третираме нейните граждани, така както тя самоволно е избрала да третира гражданите на три равноправни страни-членки на ЕС.

Бих се обърнал към тези, които изказаха своите съмнения, че това е твърде радикално и неразумно: Ако нашите институции не покажат желание да защитят гражданите на цели три европейски държави, които са третирани несправедливо и селективно от държава извън Европейския съюз, то как ще убедим света, че сме единни и солидарни? И как ще убедим най-вече себе си, че от време на време не сме склонни да забравим ценностите си и да търгуваме с принципите си?

Осигуряването на безвизово пътуване за всички европейски граждани трябва да бъде приоритет на всички европейски институции. Канада трябва да премахне визовите си ограничения върху България, Румъния и Чехия. Призовавам членовете на ЕП да не забравят това когато търговското споразумение между ЕС и Канада се върне в тази зала за нашето одобрение.

Светослав Малинов, член на Европейския парламент от ЕНП, Синя коалиция, България

Bookmark and Share