Европейската комисия отбеляза очевидното за българските граждани: липса на воля у правителството за справяне с кризата.

Новия пакет от резултати на България по Европейския семестър

За пореден път се случва “брюкселски вятър” да носи лошите новини за България.

Удържането на бюджетния дефицит в рамките на 3% е единствената добра новина, констатирана от препоръките на ЕК към България в рамките на Европейския семестър, чрез който Комисията следи икономическите и бюджетни политики на страните-членки на ЕС. Силните критики към икономическата политика на българското правителство представляват крайно незадоволителна оценка за справянето му с кризата и провеждането на реформи с цел постигане на икономически растеж. ЕК констатира очевидното за всички българи – реформи на практика няма, което поставя под съмнение устойчивостта на страната към външни влияния, в частност кризисната ситуация в Гърция, а буферът на нисък държавен дълг и дефицит в тази ситуация е крайно недостатъчен за справянето с икономическите предизвикателства.

ЕК оприличава прогнозите за растеж на Министерството на Финансите като прекалено “оптимистични”, а това създава потенциална опасност от продънване на бюджета и възобновяване на спряната процедура по свръхдефицит.

Синята коалиция неведнъж предупреждаваше ГЕРБ, че с популистки ходове и с липсата на незабавни реформи обричат българите на задълбочаваща се бедност. На третата година от управлението на ГЕРБ  Европейската комисия на практика потвържава всички опасения на Синята коалиция, свързани с:

пречки пред малкия и среден бизнес

Системата за определяне на минималните осигурителни прагове е несъответстваща на реалната ситуация на пазара на труда. Сериозно предизвикателство остава подобряването на бизнес и регулаторната среда. Прекалено се забавя електронното правителство. Административните разходи за обслужване на данъчната тежест са прекалено високи.

– тотално зависим и монополизиран енергиен пазар:

Липсва диверсификация на енергийните доставки. Преносната система няма регулаторна независимост. Наблюдава се лошо управление на държавните енергийни разходи

– корупция и неефективност на публичните разходи, които задълбочават проблемите в здравеопазването, образованието, пенсионната система и пазара на труда

Наблюдават се значителни структурни пречки пред осигуряването на качествени услуги. Не е гарантирана устойчивостта на пенсионната система. Създаването на работни места не е достатъчно високо в дневния ред на правителството. Средното и висшето образование не са достатъчно модерни.

Сред нас, евродепутатите от СК, най-силно безпокойство буди обобщението за  “обслужване на частни интереси от обществени политики”. Едно след друго в препоръките на ЕК се редят словосъчетания като „липса на контрол”, „слабости”, „недостатъчна отчетност” и т.н.

Всеобхватната ерозия на политическата воля  у управляващото мнозинство изправя България пред опасността нейната икономика да се окаже дълготрайно неконкурентноспособна, а обещаните от ГЕРБ „средни европейски доходи” да останат далечен мираж за поколения наред.

Затова ние, евродепутатите на СК, призоваваме в ГЕРБ да прелистят отново предизборната си “антикризисна” програма., да осъзнаят, че три години не изпълниха почти нищо от нея и да използват препоръките на ЕК в оставащото време от мандата си, поне да позиционират България на верния европейски път към икономическо развитие и подобряване на жизненания стандарт на всеки един българин.

Надежда Нейнски и Светослав Малинов,
Евродепутати от Синята коалиция

Bookmark and Share