Без колебание гласувам срещу АСТА

Никой не може да отрече нуждата от международно споразумение, задължаващо максимален брой страни да спазват правото на интелектуална собственост. ЕС е световен лидер в областта на иновациите, патентите, научното развитие. За нашия лишен от природни ресурси континент, успешната защита на този вид собственост е от решаващо значение за благоденствието на всички европейци.

Въпреки това без колебание ще гласувам срещу АСТА, защото споразумението се провали в най-важното – то не успя да разреши конфликта между защитата на интелектуалната собственост и гражданските свободи. Това е най-дълбокото основание, от което избликна безпрецедентното гражданско недоволство.

Многобройните дискусии прецизно конкретизираха спорните места, създаващи възможност за злоупотреби. Достатъчно е да споменем две от тях – първо, липсата на точна дефиниция на ключовото понятие търговски обем (commercial scale) като основание за преследване и, второ, възможността интернет-доставчиците да бъдат принуждавани да следят поведението на своите клиенти – опасност изрично потвърдена от Европейския надзорен орган за защита на данните. Две ярки илюстрации за провала на АСТА.

Убеден съм, че всеки път, когато ЕП е изправен пред подобен конфликт, той винаги ще застава на страната на фундаменталните права и свободи. И то с огромно мнозинство – такова, каквото очаквам утре в тази зала и към което ще се присъединя.

Bookmark and Share