ЕП отхвърли многогодишната финансова рамка

Европейският парламент очаквано отхвърли многогодишната финансова рамка 2014-2020. Този проектобюджет сериозно ощетяваше ключови европейски политики, които уреждат функционирането на Съюза като единна структура. Например общата енергийна политика на Съюза е нещо, което няма как да се реши на ниво национални правителства. Трябва Съюзът да има своя единна политика за енергийна независимост и диверсификация, която да се формира и провежда на европейско ниво. Ние от Синята коалиция последователно настояваме, преговорите с Русия и Газпром за доставка на газ например, да се водят на ниво Европейски съюз, а не от всяко отделно национално правителство. Тъкмо този род общи стратегически приоритети на ниво ЕС са тежко орязани в проекта за Многогодишна финансова рамка, който отхвърлихме. Проектът, за който се бяха договорили националните правителства, практически спира интеграцията. Затова Европейският парламент защити смисъла на Съюза и го отхвърли с огромно мнозинство. Недалновидно е по време на криза да се правят икономии от стратегически важни общи политики.

Мое интервю по темата от 16 февруари:

Bookmark and Share