Работна програма на Европейската комисия за 2015 г.

Juncker-may2014

Подкрепям програмата, внесена от екипа на председателя Юнкер, както и предложението за резолюция на ЕНП, защото вярвам, че мерките предложени от ЕК ще спомогнат за по-бързото възстановяване на Европа от кризата. Новата Европейска комисия е натоварена с високите очаквания на европейските граждани, свързани с преодоляването на значимите икономически и социални проблеми, пред които е изправена Европа.

Убеден съм, че доброто и адекватно законодателство, комбинирано с ефективното му прилагане може да спомогне за създаването на нови на работни места, за повишаването на растежа и конкурентноспособността. В ерата на нови технологии и комуникации, дигиталният вътрешен пазар в Европа е от ключово значение за нейното икономическо развитие.Не на последно място, събитията по източната граница на Съюза през последната година доказаха необходимостта от нови мерки за гарантиране енергийната сигурност на ЕС. Създаването на Европейски енергиен съюз би спомогнало за диверсификацията и енергийната устойчивост на редица европейски страни, сред които и България.

В  пленарната зала станахме свидетели на остро противоречие между амбициите на ЕК и политическата воля на Европейския парламент. Изразявам надежда, че групите на ЕНП и СиД ще успеят да преодолеят различията си по важните европейски теми и ще гарантират подкрепа за работата на Европейската комисия през настоящия й мандат.

Повече за амбициозната програма на ЕК можете да видите на следния адрес:

http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm

Bookmark and Share