Изказване по повод мерките за борба с тероризма

Свободно движение

Във време, когато говорим за трансгранична престъпност, радикализация, международни терористични мрежи, сигурността не може да се ограничи до националната държава. Ето защо, европейските страни трябва да се обединят в посока оптимално прилагане на наличните инструменти на Общността за сътрудничество в тази сфера, а, при необходимост, да въведат и нови. Правата и свободите на гражданите са фундаментът на Европейския съюз. Когато обаче е застрашено правото на живот, всички останали права и свободи стават доста илюзорни. Смятам, че в момента нямаме много голямо пространство за дискусия. Днес ние виждаме, че в миналото бяха допускани грешки точно по посока на осигуряване на повече сигурност за нашите граждани. Категорично съм за общ поименен регистър на регистрационните данни на пътниците; предложение, което в предишния мандат на Европейския парламент беше отхвърлено с гласовете на левицата и либералите. Трябва да има сътрудничество с интернет-доставчиците, особено когато става дума за откровено радикални сайтове, рекрутиращи членове на терористични организации. Не на последно място, наред с непосредствените мерки, нека не забравяме, че най-добрият начин за противодействие на екстремизма е утвърждаването на демократичните ценности чрез гражданско образование. Само така ще се гарантира, че няма да позволим да израснат вътре в рамките на Европейския съюз хора, склонни към насилие и тероризъм.

Bookmark and Share