Гражданското участие в Европа (видео)

Видео участие от международната конференция “Гражданското участие в Европа: От инициативи и дебати към ефективно въздействие.” Акцент върху гражданското участие в процеса на вземане на решение на европейско ниво от българска и европейска перспектива и цялостната роля на гражданското общество в Европа.

Bookmark and Share