Европейска стратегия за енергийна сигурност

Все по-често напоследък, когато говорим за енергийна сигурност, се налага да си припомняме прецедентите на прекъсване на газовите доставки от Русия. В резултат на второто такова спиране на газовите доставки през 2009 г. загубите за българската икономика бяха в размер на над 250 млн. евро. Кризата в Украйна и проведените от Европейската комисия стрес-тестове дадоха ясен сигнал за необходимостта от актуализиране на политиките с цел обезпечаване енергийната сигурност в Европа.

Стратегията за европейска енергийна сигурност предлага пакет от краткосрочни и дългосрочни мерки, насочени към повишаване капацитета на ЕС за справяне със съществено прекъсване на доставките на природен газ през зимния сезон; укрепване на механизмите за действие при извънредни ситуации и механизмите на солидарност, включително координирането на оценките на риска и плановете за действие при извънредни ситуации, както и защитата на стратегическата инфраструктура; намаляване на енергийното потребление; изграждане на добре-функциониращ и напълно интегриран вътрешен пазар; диверсифициране на външните доставки и свързаната инфраструктура; подобряване координацията на националните енергийни политики и отстояване на единни позиции във външната енергийна политика. Убеден съм, че само с координирани действия ще можем да противодействаме на потенциалните рискове за енергийната сигурност в Съюза.

Europe

Bookmark and Share