Ангажимент на ЕС срещу климатичните промени

Тази седмица Европейският парламент безусловно пое ангажимент за амбициозни стъпки срещу климатичните промени. С приемането на Изменението от Доха на Протокола от Киото Европейският съюз и Исландия твърдо заявяват своята решителност да намалят емисиите си със средно 20% спрямо нивата от 1990 г. за периода от 2013 г. до 2020 г.

Убеден съм, че глобалните климатични промени представляват безпрецедентно предизвикателство пред международната общност, което трябва да се посрещне с отговорни транснационални действия. Затова смятам, че заявката на Европейския съюз да постигне допълнително намаляване на емисиите до 2020 г., с условие за подобен ангажимент от страна на други развити държави, отправя изключително важен призив и гаранция за конкретни действия.

Смятам, че с това решение Европейският парламент показва за пореден път не само готовността на Европейския съюз да се справя с глобалната промяна на климата, но и заявка за глобално лидерство и партньорство в тази сфера. И най-важното: по този начин Европейският съюз поставя висока летва за преговорите на Конференцията на ООН за климатичните промени в Париж в края на 2015 г., където световните лидери ще обсъдят своите ангажименти за поддържането на глобалното затопляне под 2 градуса.climate

Bookmark and Share