Положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията

Видео от заседанието в комисия.

Bookmark and Share