Митко Ангелов

Митко Ангелов завършва средното си образование в Гимназия с преподаване на чужди езици в гр. Плевен. Бакалавър е по Европеистика – профил право от СУ „Св. Климент Охридски“. Магистър е по право на Европейския съюз от юридическия факултет на Страсбургския университет и магистър по европейски политики от Института за политически науки (Sciences Po) в Страсбург. Митко защитава магистърска теза на тема отношенията между Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека в перспективата на присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

По време на обучението си Митко трупа опит със стажове в Ecole nationale d’administration (ENA), Assemblee des regions d’Europe и Европейския парламент. Професионалните му интереси са в полето на европейската интеграция, формирането на правото и политиките на Европейския съюз и прилагането им от държавите членки.

Митко Ангелов отговаря за координирането и подпомагането на дейностите на Светослав Малинов в Комисията по петиции.

Владее френски и английски език.

Bookmark and Share