Сигурността в Европа може да се гарантира чрез силни паневропейски институции (видео)

Нещата, които Белгия има като държава, характеристиките, хаоса са белгийски патент. Няма смисъл да навлизаме в тази тема. Тя заслужава отделно изучаване, но да се говори за това, че Европа е наивно, е неправилно. При всички случаи може да се говори, че определени държави имат тежки пропуски в осигуряването на сигурността на своите граждани. Има обща неподготвеност, защото когато имаш свободни граници, когато имаш пълна свобода на придвижване, е хубаво тази свобода да бъде паралелно подсигурена със съответните институции, със съответните полицейски специални служби на ниво ЕС. Понеже ние ги нямаме, имаме свобода, а пък ги няма структурите, които обикновено гарантират тази свобода да не се злоупотреби.

Вижте повече в моето интервю за Българската национална телевизия:

http://bnt.bg/part-of-show/malinov-sigurnostta-na-evropa-mozhe-da-se-garantira-chrez-silni-panevropejski-institutsii

Bookmark and Share