Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

Искам да обърна внимание на това специфично гласуване по време на пленарната сесия в Страсбург, с което Европейският парламент заяви, че ще отхвърли всеки кандидат за председател на Европейската комисия, който не е официален водещ кандидат, обявен предварително на европейските изборите и издигнат от европейска политическа партия. Така на практика, макар и да не е закрепена в договорите, процедурата с водещи кандидати, или т.нар. „Spitzenkandidaten”, за председател на Европейската комисия се утвърди.

Против нея обаче се обяви френският президент Макрон. От друга страна, пакетът от нови идеи, зад които той застана и най-вече за избирането на определен брой евродепутати от паневропейски избирателни списъци, беше отхвърлен. Президентът Макрон показа, че се води от логиката и интересите на неговата нова партия във Франция и зае мястото си на френски политик, които иска да наложи своята специфична визия върху европейските избори. Това беше първото малко поражение за него. След това гласуване той вече е един малко повече френски и малко по-малко европейски политик.

Source: European Parliament

Bookmark and Share