Преодоляване на гео-блокирането и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар

На 6 февруари с колегите ми гласувахме регламент за прекратяване на необоснованото блокиране на географски принцип (или т.нар. геоблокиране) и пренасочване на онлайн потребителите по държави. Гласувах „за“ този регламент, защото геоблокирането е вид дискриминация, налагана въз основа на националността, местоживеенето и дори моментното географско местоположение на потребителя.

Когато един онлайн търговец предлага някаква стока или услуга, той ще е задължен да се отнася еднакво с местните купувачи и клиентите от друга държава членка на ЕС, предоставяйки им достъп до същите цени, а не те да биват пренасочвани към друг сайт с евентуално различна цена за същата стока или услуга и допълнителни такси.

Други бариери, пред които в момента се изправят онлайн клиентите, са невъзможността банковите им карти да бъдат приети от други държави. Търговците ще останат свободни да приемат всякакви средства на разплащане, но не могат да третират купувачите дискриминационно въз основа на националната им принадлежност или да изискват банковите им сметки да бъдат в определена държава членка.

Единният европейски пазар изисква премахване на геоблокирането, защото те не могат да съществуват съвместно дори и само като понятия.

Source: European Parliament

Bookmark and Share