Сключване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

Винаги съм настоявал за ратифицирането и изпълнението на Договора от Маракеш във възможно най-кратък срок. Радвам се, че въпреки забавянето и правните спорове, това вече е факт. С това гласуване още веднъж гарантирахме мястото на ЕС на лидер в световен мащаб, когато става дума за защитата на правата на човека.

Близо 30 млн. са лицата в ЕС с нарушено зрение, което не им позволява четенето на печатни материали. Основната цел на Маракешкия договор е да улесни достъпа на тези хора до книги и други печатни произведения в подходящ за тях формат. Договорът e приет на 27 юни 2013 г., но заради правен спор ратификацията му от страна на Европейския съюз бе забавена. През септември 2017 г. бе приет и пакет от законодателни актове за прилагане на Маракешкия договор в правото на ЕС, като се хармонизират изключенията на авторското право и се създава възможност за международен обмен на копията в достъпен формат.

Source: European Parliament

Bookmark and Share