Енергийна ефективност

На пленарната сесия днес подкрепих предложението за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Досието е част от пакета за по-чисто и ефективно използване на енергията и изграждането на функциониращ и устойчив Енергиен съюз. Надявам се чрез този напредък да се активизира цялостно енергийната политика на Европейския съюз, като се гарантира равнопоставеността на държавите членки в изработването на дългосрочни стратегии и мобилизирането на финансиране. Подкрепям целта до 2030 година Европейският съюз да увеличи енергийната си ефективност до 35%, като се осигури достатъчна гъвкавост за държавите членки. В текста е отчетено и предизвикателството да се приобщят енергийно бедните и уязвими потребители. Нужна е амбициозна политика в енергийния сектор, за да постигнем целите си за независимост, ефективност и положително въздействие върху глобалното изменение на климата.

Source: European Parliament

 

Bookmark and Share