Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност

След дебат в пленарна зала с 408 гласа приехме резолюция по доклада относно изпълнението на общата външна политика и политика на сигурност на председателя на комисията по външни работи на Европейския парламент Дейвид Макалистър. В документа се подчертава нуждата от съвместна оценка на сериозните предизвикателства и заплахи за ЕС, както и значението на стабилизирането на съседството, насърчаването на реформите, поддържането на международния ред и справянето с първопричините за въоръжените конфликти.

Според доклада водеща роля за сигурността има укрепването и задълбочаването на европейския проект чрез увеличаване на способността на ЕС да се изправя срещу хибридни и киберзаплахи, като засилва усилията си в борбата с фалшивите новини и дезинформацията. Част от тази борба е отпускането на повече средства за StratCom Task Force – оперативната група на ЕС за стратегическа комуникация и превръщането ? в пълноправно звено в рамките на Европейската служба за външна дейност.

ЕС има интерес да запази и задълбочи трансатлантическите си взаимоотношения, но и същевременно да продължи да развива своята стратегическа автономност и да създава собствени инструменти за по-добро решаване на регионални и международни конфликти. Приветствам по-тясното сътрудничество между ЕС и НАТО в областта на сигурността.

Source: European Parliament

 

Bookmark and Share