Бюджетна процедура за 2018 г.

В четвъртък (30 ноември 2017 г.) Европейският парламент прие с 295 гласа „за“ един от най-важните си актове – бюджета за 2018 г. Гласувах в подкрепа на договорените със Съвета цифри за следващата година в размер на 160,1 млрд. евро за задължения и 144,7 млрд. евро за плащания. Политическите приоритети зад тези числа са подобряване на сигурността в Европа, повече подкрепа за безработните младежи и засилване на икономическия растеж чрез допълнителни средства за малките и средни предприятия.

Един от резултатите на бежанската криза е укрепването на агенциите на ЕС, свързани със сигурността. Това укрепване намира и своето финансово изражение в новия бюджет: Европол получава допълнително 3,7 млн. евро и 10 нови щатни позиции; Евроюст получава още 1,8 млн. евро и 5 щатни позиции; Европейското бюро за подкрепа при търсене на убежище получава допълнителни 5 млн. евро. От друга страна, намаляване на средствата има по отношение на Турция, която категорично се отдалечи от перспектива си за членство в ЕС и затова логично с новия бюджет за 2018 г. се спират 105 млн. евро от предприсъединителните ? фондове.

 

Source: European Parliament

 

Bookmark and Share
Tags: