Изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания

През месец февруари Европейската комисия публикува доклад за напредъка по прилагането на Европейската стратегия за хората с увреждания 2010 – 2020 г. Европейският парламент също подготви своята оценка и политически насоки на базата на този доклад, които бяха приети в пленарна зала в Брюксел на гласуването в четвъртък (30.10.2017 г.). Като докладчик в сянка на комисията по петиции участвах в изготвянето на текста.

Всяка година комисията по петиции разглежда десетки случаи на дискриминация и трудности, с които се сблъскват хората с увреждания в своето ежедневие – недостъпна среда, безработица, проблеми с пенсиите за инвалидност и за съжаление още много други. Около 80 милиона са европейските граждани с увреждания и въпреки многобройните международни конвенции и стратегии, тези хора все още не участват пълноправно и пълноценно в обществото ни. В много случаи те са извън образователната система, пазара на труда и политическия живот.

Ето защо с моите колеги настоятелно призоваваме Европейската комисия и държавите членки за допълнителни мерки и оптимално използване на наличните европейски средства за подобряване на положението на хората с увреждания.

Source: European Parliament

Bookmark and Share