Засилено сътрудничество: Европейска прокуратура

През 2015 г. европейските данъкоплатци загубиха 637,6 млн. евро в резултат на злоупотреби с европейски средства. Тези загуби намират и своето логично отражение в спада на доверие на европейските граждани в институциите. Така битката срещу корупцията и организираната престъпност се превръща в битка за бъдещето на Европейския съюз, която, както всички вече сме наясно, трябва да водим заедно. Двадесет страни членки, сред които и България, подкрепиха създаването на ефективна и независима Европейска прокуратура.

Фокусът на нейната работа ще падне върху защитата на финансовите интереси на Съюза и разследването на злоупотреби с европейски средства, включително най-големите ДДС измами. Процедурата за засилено сътрудничество, по която ще стартира новата структура, предвижда всяка държава членка да назначи поне по един делегиран прокурор, базиран в съответната страна. Работата по делата на наднационално равнище ще бъде в тясно сътрудничество с националното разследване, така че ролята на местните институции остава ключова.

Най-малко три години ще са необходими преди органът да започне работа. Подчертавам, че на преден план остава нуждата за осигуряване на достатъчен бюджет на Европейската прокуратура. Щастлив съм, че препоръките ни за създаването на общ европейски орган, чиито правомощия не са ограничени до територията на дадена държава, вече се реализират.

Source: European Parliament

Bookmark and Share