Бъдещето на програмата Еразъм+

Тази година се навършват 30 години от началото на една от най-успешните програми на ЕС – Еразъм +. Използваме този момент за обсъждане на идеи относно последващото ? развитие и още по-значителното ? влияние върху ежедневието на младите хора. В тази връзка на 14.09.2017 г. приехме резолюция относно бъдещето на програмата Еразъм +. Европейският парламент поставя акцент върху три основни положения: 1) увеличаване на бюджета след 2020г.; 2) стратегическо планиране и използване на социални и регионални фондове; 3) концентриране на вниманието върху ученето през целия живот, насърчаване на мобилността и неформалното образование.

Целта на допълнителното финансиране на програмата е да доразвие нейния потенциал, да я направи още по-достъпна и да изглади съществуващите неравенства между и в самите държавите членки. На национално ниво следва да се положат усилия за по-лесното признаване на придобитите по време на мобилността кредити по Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСTS). Радвам се, че идеята за разширяване на програмата в посока на професионалното и дуално образование набира все по-голяма подкрепа. Еразъм + се наложи трайно като един от най-ярките символи на Европа за младите. Придобитият опит доказано помага при намирането на работа. Убеден съм, че сега е моментът за силна подкрепа за програмата и справянето с младежката безработица.

Source: European Parliament

Bookmark and Share