Българското председателство на Съвета: евродепутати от България изразяват мнения

”Светослав Малинов (ЕНП) припомни, че заради референдума за Брекзит и решението на Великобритания да се откаже от своето председателство България поема кормилото на Съвета шест месеца по-рано. „Брекзит несъмнено ще хвърли тежка сянка върху председателството“, заявява той. Макар че приоритетите на България са определени в съгласие със страните-председателки преди и след нея (Естония и Австрия), г-н Малинов се надява „да успеем с една или две политически инициативи, които не биха могли да стигнат до европейския дневен ред, ако именно нашата страна не председателства.”

Прочетете цялата статия тук:

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20171208STO89946/blgharskoto-priedsiedatielstvo-na-svieta-ievrodieputati-ot-blghariia-izraziavat-mnieniia

Bookmark and Share