Делегация за връзки с Арабския полуостров

Делегацията за връзки с Арабския полуостров позволява на ЕП да поддържа връзки с държавите от полуострова (Саудитска Арабия, Бахрейн, Обединени арабски емирства, Кувейт, Оман, Катар, Йемен), както и със Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ).
Създадена още през 1979 г., годината на първите преки европейски избори, дейността на делегацията е израз на подчертания интерес към демократичния процес в региона, най-вече по отношение държавите, които разполагат с действащи парламентарни структури. Наред с другото, предприетите мисии позволяват да се акцентира върху приоритетите на институцията, особено в областта на правата на човека.
Делегацията следи отблизо и преговорите за подписване на споразумение за свободна търговия между ЕС и ССПЗ, което би трябвало да даде нова институционална рамка на търговските и политически отношения между двамата партньори.

Bookmark and Share

Leave a Reply