Заседание на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи – 20, 21 март 2012

Проследете на живо заседанието на комисията:

 • 20 март – 10:00 – 13:30: тук;
  • Изслушване: Деблокиране на директивата за борба с дискриминацията
 • 20 март – 16:00 – 19:30: тук;
  • Общи разпоредби – Фонд „Убежище и миграция“ и инструмент за финансово подпомагане
  • Фонд „Убежище и миграция“
  • Инструмент за финансово подпомагане — Полицейско сътрудничество, предотвратяване и борба с престъпността и управление на кризи
  • Фонд „Вътрешна сигурност“ — външни граници и визи
  • Приоритети на ЕП за бюджета за 2013 г. Първа размяна на мнения с главния докладчик по бюджета за 2013 г., г-н Giovanni La Via
  • Общи разисквания: Решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи
  • Общи разисквания: Решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства
 • 21 март – 10:00 – 13:30: тук.
  • Харта на ЕС: норми за свободата на медиите в ЕС
  • Защита на критичната информационна инфраструктура. Постижения и предстоящи стъпки за постигане на сигурност в световното кибернетично пространство
  • Европейски фонд за бежанци за периода 2008-2013 г. (изменение на Решение № 573/2007/ЕО на Съвета)
  • Засилена солидарност в рамките на ЕС в областта на убежището
  • Предлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества
 • 21 март – 16:00 – 19:30: тук.
  • Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления – съвместно заседание с FEMM
  • Изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 с цел да се предвидят общи правила за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства
  • Програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“)

 

Bookmark and Share

Leave a Reply