Създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на ЕС

Създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на ЕС

На 25 ноември Европейският парламент одобри правилата и финансирането на новата система за влизане и излизане в Европейския съюз с цел регистриране на данните на граждани на трети държави, преминаващи външните граници. Системата ще бъде приложена в държавите от...
Разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в България и Румъния

Разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в България и Румъния

На 4 октомври 2017 г. с мнозинство от 610 гласа Европейският парламент одобри предложението за предоставяне на пасивен достъп на България и Румъния до Визовата информационна система на Шенген. Системата позволява обмен на информация относно шенгенските визи и проверка...
Сигнал за нарушения на правото на ЕС в областта на околната среда в община Царево и морския плаж „Корал“

Сигнал за нарушения на правото на ЕС в областта на околната среда в община Царево и морския плаж „Корал“

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2018-003363+0+NOT+XML+V0//BGВъпрос с искане за писмен отговор до Комисията                                         P-003363/20120 юни 2018 г.Член 130 от Правилника за дейносттаSvetoslav Hristov...
Производството на фоа гра и външната оценка на стандартите на ЕС за предлагане на пазара

Производството на фоа гра и външната оценка на стандартите на ЕС за предлагане на пазара

Въпрос с искане за писмен отговор  до Комисията               E-003362/2018Член 130 от Правилника за дейността20 юни 2018 г.Svetoslav Hristov Malinov (PPE)Относно:        Производството на фоа гра и външната оценка на стандартите на ЕС за предлагане на пазараВ...
Стратегия на ЕС за младежта

Стратегия на ЕС за младежта

Становище в качеството на докладчик в сянка по проекта на доклад относно прилагането на стратегията на ЕС за младежта: Накратко: Неравенството все още е голямо в Европейския съюз и рискът от бедност засяга по-специално младите европейци. В този контекст младежта се...