Сирийско длъжностно лице в областта на сигурността в Италия въпреки санкциите на ЕС

Сирийско длъжностно лице в областта на сигурността в Италия въпреки санкциите на ЕС

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-001661+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg19 март 2018 г.                                                                                                        E-001661-18Въпрос с искане за...
Отговор на ЕС на неприемливо сексуално поведение в организациите за оказване на помощ

Отговор на ЕС на неприемливо сексуално поведение в организациите за оказване на помощ

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2018-000032+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg21 март 2018 г.                                                                                                   O-000032/2018Запитване с искане за...
Европейският парламент ще разгледа петицията на Асоциацията на българските училища в чужбина

Европейският парламент ще разгледа петицията на Асоциацията на българските училища в чужбина

В сряда, 21 март, в комисията по петиции на Европейския парламент ще бъде обсъдена петиция на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ). Инициативата има за цел да защити т. нар. „малки“ езици, сред които попада и българският, и да улесни запазването на...
ЗП/ВП — Прилагане на санкциите срещу Русия

ЗП/ВП — Прилагане на санкциите срещу Русия

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-001509+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg12 март 2018 г.                                                                                                        E-001509-18Въпрос с искане за...