Образованието в цифровата ера: предизвикателства, възможности и поуки за разработване на политиката на ЕС

Образованието в цифровата ера: предизвикателства, възможности и поуки за разработване на политиката на ЕС

Технологията се развива по-бързо от всякога и променя много аспекти от нашия живот. Това се отнася и до пазара на труда: въвеждането на различни технологии променя повечето професии във всички промишлени отрасли. Това въздействие изисква подходящ отговор от...
Стратегия на ЕС за младежта

Стратегия на ЕС за младежта

Становище в качеството на докладчик в сянка по проекта на доклад относно прилагането на стратегията на ЕС за младежта: Накратко: Неравенството все още е голямо в Европейския съюз и рискът от бедност засяга по-специално младите европейци. В този контекст младежта се...
Европас

Европас

Резюме Различни проучвания показват, че “Европас” се използва предимно от социални групи с високо ниво на цифрова грамотност, и в много по-малка степен от хора с по-нисък образователен ценз, възрастни граждани или трайно безработни лица. Различията в езика, форматите...
Обучението за ЕС в училище

Обучението за ЕС в училище

Становище относно обучението за Европейския съюз в училище (в качеството си на докладчик в сянка): “Убеден съм, че Европейският съюз трябва да се изучава в училище не от гледна точка на функционирането му, а чрез правата и свободите, които той осигурява на младите...