Глобата на Европейската комисия върху Българския енергиен холдинг

Глобата на Европейската комисия върху Българския енергиен холдинг

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-001248_BG.html Въпрос с искане за писмен отговор E-001248/2019 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE) Относно: Глобата на Европейската комисия върху Българския енергиен...
Нарушения при изграждането на автомагистрала „Струма“

Нарушения при изграждането на автомагистрала „Струма“

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-001087_BG.html   Въпрос с искане за писмен отговор E-001087/2019 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността   Svetoslav Hristov Malinov (EPP)   Относно: Настъпили увреждания на защитените...
Срещу заменките на гори

Срещу заменките на гори

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000911_BG.html   Въпрос с искане за писмен отговор E-000911/2019 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE)   Относно: Възстановяване на неправомерна държавна помощ...
Нарушения при събиране на вземания от длъжници в България

Нарушения при събиране на вземания от длъжници в България

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000839_BG.html Въпрос с искане за писмен отговор E-000839/2019до КомисиятаЧлен 130 от Правилника за дейносттаSvetoslav Hristov Malinov (PPE) Относно: Нарушения при събиране на вземания от длъжници в България  Във...
Сигнал за наличие на злоупотреба с господстващо положение и несъвместими с вътрешния пазар практики при пазара на горива в България

Сигнал за наличие на злоупотреба с господстващо положение и несъвместими с вътрешния пазар практики при пазара на горива в България

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005762_BG.html   Въпрос с искане за писмен отговор E-005762-18 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE)   Относно:  Сигнал за наличие на злоупотреба с господстващо...