Сигнал за наличие на злоупотреба с господстващо положение и несъвместими с вътрешния пазар практики при пазара на горива в България

Сигнал за наличие на злоупотреба с господстващо положение и несъвместими с вътрешния пазар практики при пазара на горива в България

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005762_BG.html   Въпрос с искане за писмен отговор E-005762-18 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE)   Относно:  Сигнал за наличие на злоупотреба с господстващо положение...
Българският закон за регулиране на икономическите дейности, свързани с продукти от нефтен произход

Българският закон за регулиране на икономическите дейности, свързани с продукти от нефтен произход

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2018-005593_BG.html   Въпрос с искане за писмен отговор P-005593-18 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE)   Относно:  Българският закон за регулиране на икономическите...
Потенциално нарушение на правото на ЕС във връзка с изграждането на автомагистрала „Струма“ в Кресненското дефиле

Потенциално нарушение на правото на ЕС във връзка с изграждането на автомагистрала „Струма“ в Кресненското дефиле

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005242_BG.html Въпрос с искане за писмен отговор E-005242-18 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE)   Относно:  Потенциално нарушение на правото на ЕС във връзка с...
Новият проект за изграждане на атомна електрическа централа в Белене

Новият проект за изграждане на атомна електрическа централа в Белене

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004703_BG.html   Въпрос с искане за писмен отговор E-004703-18 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE)   Относно: Новият проект за изграждане на атомна електрическа централа...
Ядрената безопасност в ЕС

Ядрената безопасност в ЕС

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004704_BG.html Въпрос с искане за писмен отговор E-004704-18 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE) Относно:  Ядрената безопасност в ЕС  На 11 март 2011 г. североизточното...
Защита на Рила — орнитологично важно място

Защита на Рила — орнитологично важно място

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003919_BG.html Въпрос с искане за писмен отговор E-003919-18 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE)   Относно: Защита на Рила — орнитологично важно място (България) В...