Образованието в цифровата ера: предизвикателства, възможности и поуки за разработване на политиката на ЕС

Образованието в цифровата ера: предизвикателства, възможности и поуки за разработване на политиката на ЕС

Технологията се развива по-бързо от всякога и променя много аспекти от нашия живот. Това се отнася и до пазара на труда: въвеждането на различни технологии променя повечето професии във всички промишлени отрасли. Това въздействие изисква подходящ отговор от...
Стратегия на ЕС за младежта

Стратегия на ЕС за младежта

Становище в качеството на докладчик в сянка по проекта на доклад относно прилагането на стратегията на ЕС за младежта: Накратко: Неравенството все още е голямо в Европейския съюз и рискът от бедност засяга по-специално младите европейци. В този контекст младежта се...
Европейски документ за връщането на лица, които пребивават незаконно в ЕС

Европейски документ за връщането на лица, които пребивават незаконно в ЕС

Винаги съм подчертавал, че бежанският поток към държавите членки на Европейския съюз представлява смесен поток от хора, търсещи убежище, и незаконни икономически имигранти. Радвам се, че успяхме да наложим като приоритет на Европейския съюз връщането на лицата, които...
ЕК може да съди Франция и Германия за протекционистки мерки в ущърб на български превозвачи

ЕК може да съди Франция и Германия за протекционистки мерки в ущърб на български превозвачи

Две държави в ЕС наложиха до момента изискване за заплащане на минимална часова ставка по техен стандарт спрямо чужди превозвачи. Това са Германия – от началото на 2015 г. и Франция – от 1 юли 2016 г. На практика това означава, че на територията на...
Елиминиране на незаконната търговия с цигарени продукти

Елиминиране на незаконната търговия с цигарени продукти

Приблизително една от десет цигари се продава незаконно в държавите – членки на ЕС. Европейският парламент одобри с голямо мнозинство Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за...
Опростяване на изискванията за някои официални документи в ЕС

Опростяване на изискванията за някои официални документи в ЕС

На 9 юни с огромно мнозинство на парламентарно заседание приехме облекчени правила за свободното движение на европейските граждани чрез опростяване на изискванията за някои официални документи. Следвайки тези правила, ще се премахнат административните формалности като...