Заседание на комисията по заетост и социални въпроси – 23, 24 април 2012

Заседание на комисията по заетост и социални въпроси – 23, 24 април 2012

Проследете на живо заседанието на комисията: 23 април – 16:00 – 19:30 тук: Размяна на мнения с члена на Комисията Андор в рамките на структурирания диалог Многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г. Европейския социален фонд и отмяна на Регламент (ЕО)...
Заседание на комисията по заетост и социални въпроси – 26, 27 март 2012

Заседание на комисията по заетост и социални въпроси – 26, 27 март 2012

Проследете на живо заседанието на комисията: 26 март – 16:00 – 19:30: тук; Засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите-членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност Общи...

Заетост и социални въпроси

Комисията отговаря за: политиката на заетост и всички аспекти на социалната политика като условия на труд, социално осигуряване и социална защита; мерките за здравословни и безопасни условия на труд; Европейския социален фонд; политиката на професионално обучение,...