Образованието в цифровата ера: предизвикателства, възможности и поуки за разработване на политиката на ЕС

Образованието в цифровата ера: предизвикателства, възможности и поуки за разработване на политиката на ЕС

Технологията се развива по-бързо от всякога и променя много аспекти от нашия живот. Това се отнася и до пазара на труда: въвеждането на различни технологии променя повечето професии във всички промишлени отрасли. Това въздействие изисква подходящ отговор от...
Младежка и образователна политика: осигуряване на дългосрочно финансиране по програма „Еразъм+“

Младежка и образователна политика: осигуряване на дългосрочно финансиране по програма „Еразъм+“

На 18 септември в Дома на Европа в София се проведе кръгла маса на тема „България и ЕС: модерни и устойчиви политики в областта на образованието, младежта и културата“. В събитието участваха евродепутати от Комисията по култура и образование на ЕП, представители на...
Обучението за ЕС в училище

Обучението за ЕС в училище

Становище относно обучението за Европейския съюз в училище (в качеството си на докладчик в сянка): “Убеден съм, че Европейският съюз трябва да се изучава в училище не от гледна точка на функционирането му, а чрез правата и свободите, които той осигурява на младите...
Опознаване на ЕС в училище

Опознаване на ЕС в училище

Обсъждане на доклада за изучаването на Европейския съюз в училищата на Заседанието на Комисията по култура и образование на Европейския парламент на 15.10.2015 „Убеден съм, че Европейският съюз трябва да се изучава в училище не от гледна точка на функционирането...