Светослав Малинов към премиера: „Не може да се извиняваш, че спазваш законите!“

Светослав Малинов към премиера: „Не може да се извиняваш, че спазваш законите!“

”Наистина е тежко географското разделение около пакета “Макрон”, който предвижда редица промени, които могат да се превърнат в тежест за много шофьори и транспортни фирми. Западна Европа застава срещу Източна Европа. Днес се гласува в Транспортна комисия, а това което...
Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

Искам да обърна внимание на това специфично гласуване по време на пленарната сесия в Страсбург, с което Европейският парламент заяви, че ще отхвърли всеки кандидат за председател на Европейската комисия, който не е официален водещ кандидат, обявен предварително на...
Доклад относно ускоряването на иновацията в областта на чистата енергия

Доклад относно ускоряването на иновацията в областта на чистата енергия

В края на 2016 г. заедно с Пакета за чиста енергия Комисията публикува съобщението „Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия“. Документът представи цялостна стратегия на ЕС за повече частни инвестиции в иновации за чиста енергия, като предвижда създаване...
Преодоляване на гео-блокирането и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар

Преодоляване на гео-блокирането и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар

На 6 февруари с колегите ми гласувахме регламент за прекратяване на необоснованото блокиране на географски принцип (или т.нар. геоблокиране) и пренасочване на онлайн потребителите по държави. Гласувах „за“ този регламент, защото геоблокирането е вид дискриминация,...
Споразумение за научно-технологично сътрудничество между Европейската общност и Бразилия

Споразумение за научно-технологично сътрудничество между Европейската общност и Бразилия

Споразумението за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Бразилия подлежи на подновяване на всеки 5 години. На днешното пленарно заседание с 504 гласа Европейският парламент даде своето одобрение за следващия петгодишен период. Бразилия отбелязва значителен...
Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца

Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца

На 18 януари гласувахме измененията в регламента относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца. Още през април 2016 г. Европейският парламент...