Европейският парламент ще разгледа петицията на Асоциацията на българските училища в чужбина

В сряда, 21 март, в комисията по петиции на Европейския парламент ще бъде обсъдена петиция на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ). Инициативата има за цел да защити т. нар. „малки“ езици, сред които попада и българският, и да улесни запазването на връзката между учениците в чужбина и родния им език. В нейна защита се обявяват евродепутатът Светослав Малинов и колегите му от българската делегация в Eвропарламента.     […] (още)

Европейски документ за връщането на лица, които пребивават незаконно в ЕС

Винаги съм подчертавал, че бежанският поток към държавите членки на Европейския съюз представлява смесен поток от хора, търсещи убежище, и незаконни икономически имигранти. Радвам се, че успяхме да наложим като приоритет на Европейския съюз връщането на лицата, които не отговарят на условията за международна защита. В голяма част от случаите тези хора не притежават валидни документи за самоличност. Държавите членки изпитват големи затруднения да осъществят връщането им. Данните показват, че […] (още)

ЕК може да съди Франция и Германия за протекционистки мерки в ущърб на български превозвачи

Две държави в ЕС наложиха до момента изискване за заплащане на минимална часова ставка по техен стандарт спрямо чужди превозвачи. Това са Германия – от началото на 2015 г. и Франция – от 1 юли 2016 г. На практика това означава, че на територията на Германия на транзитните шофьорите на автобуси и тирове ще се заплаща по 8,50 евро на час от техните работодатели, независимо от това, че фирмите им […] (още)

Елиминиране на незаконната търговия с цигарени продукти

Приблизително една от десет цигари се продава незаконно в държавите – членки на ЕС. Европейският парламент одобри с голямо мнозинство Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна. Въпросният протокол е една от основните глобални инициативи в сферата и се стреми да елиминира всички форми на незаконна търговия с тютюневи изделия. Той предоставя нови инструменти за борба с […] (още)

Опростяване на изискванията за някои официални документи в ЕС

На 9 юни с огромно мнозинство на парламентарно заседание приехме облекчени правила за свободното движение на европейските граждани чрез опростяване на изискванията за някои официални документи. Следвайки тези правила, ще се премахнат административните формалности като „легализация“ и „апостил“ на документи като акт за раждане, свидетелство за брак, смъртен акт, свидетелство за съдимост и др. За да не се налага превод на официалните документи, ще се разработят нови многоезични варианти. Правилата […] (още)

Нови правомощия за Европол в борбата с тероризма

Всеобщо е усещането, че Европейският съюз се нуждае от мерки, за да гарантира сигурността на своите граждани. Подсилването на мандата на Европол е крачка в тази посока. С приетите текстове се повишава капацитетът на агенцията за противодействие на тероризма и тежката организирана престъпност. Регламентът подобрява също така отчетността на Европол към Европейския парламент и парламентите на държавите членки и формулира ясни правила за обмен на информация между службите и мерки […] (още)

Въпрос към Европейската комисия относно сериозни затруднения в сектора на международния автомобилeн транспорт

Приетият във Франция закон №2016-418 предвижда от 1.6.2016 г. задължението чуждестранните превозвачи да получават поне минималната работна заплата според френските стандарти, когато извършват доставки в страната. Новото законодателство цели да се гарантират справедливи условия на заплащане и лоялна конкуренция, като взима предвид директивите 96/71/EО и 2014/67/EС. Същевременно, до мен пристигат сигнали, че новите мерки във Франция ще доведат до сериозни затруднения в сектора и не отчитат неговите специфики. В своето предложение […] (още)

Светослав Малинов: Опазването на външните граници е единствения начин ЕС да гарантира свободата на придвижване на европейците

На 16 октомври 2015 г. в София се проведе дискусия „Бежанската криза: Обетована земя ЕС?“, организирана от Информационното бюро на Европейския парламент за България. В нея участие взеха евродепутатите Светослав Малинов (ЕНП) и Илияна Йотова (С&Д), както и представители на Европейската комисия, ВКБООН, посланици, експерти и журналисти. Евродепутатът от групата на ЕНП Светослав Малинов заяви, че темата за миграцията е водеща сред притесненията на мнозинството граждани в ЕС и това няма да се […] (още)

Опознаване на ЕС в училище

Обсъждане на доклада за изучаването на Европейския съюз в училищата на Заседанието на Комисията по култура и образование на Европейския парламент на 15.10.2015 “Убеден съм, че Европейският съюз трябва да се изучава в училище не от гледна точка на функционирането му, а чрез правата и свободите, които той осигурява на младите хора. Всяка държава членка следва да изработи методология въз основа на собствения си опит, защото само чрез познаването и […] (още)

Положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията

Видео от заседанието в комисия. (още)

Next Page »