Пленарно заседание – 20 април 2012

Доклади: Жените и изменението на климата Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. Преглед на Шестата програма за действие за околната среда и определяне на приоритетите за Седмата програма за действие за околната среда ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот: Проект на коригиращ бюджет №1/2012 – финансиране на ITER Въздействие върху предоставянето на помощ вследствие на извършеното от Комисията прехвърляне на отговорности […] (още)

Пленарно заседание – 19 април 2012

КЛЮЧОВИ РАЗИСКВАНИЯ Споразумение между САЩ и ЕС относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ. Трафик на хора – Изявления на Съвета и на Комисията. ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот: Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Централноафриканската република относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в ЕС. […] (още)

Пленарно заседание – 18 април 2012

Координация на системите за социална сигурност. Време за въпроси към Комисията. ГЛАСУВАНЕ Координация на системите за социална сигурност. Присъединяването на Европейския съюз към Договора за приятелство и сътрудничество в Югоизточна Азия. Проект на протокол по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон (одобрение). Проект на протокол по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон (консултация). Ролята на политиката на сближаване в най-отдалечените региони на […] (още)

Евродепутатите от Синята коалиция: Не увеличавайте акцизното облагане във времена на икономическа криза!

Във връзка с доклада за енергийните продукти и промяната на методологията на формиране на акцизите, който евродепутатите ще гласуват на пленарната сесия в Страсбург в четвъртък, членовете на ЕП от Синята коалиция/ЕНП Надежда Нейнски и Светослав Малинов призовават в писмо българските си колеги да гласуват за неувеличаване на данъчната тежест и за неотнемане на данъчни компетенции от националните власти. Надежда Нейнски и Светослав Малинов изхождат от позицията си, че всяка […] (още)

Има нужда от българска позиция по общоевропейския корпоративен данък

Евродепутатите на Синята коалиция инициират обща българска позиция за консолидираната основа Евродепутатите от Синята коалиция Надежда Нейнски и Светослав Малинов се обърнаха с писмо до всички български евродепутати да формират обща българска позиция по предложението за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Докладът на Комисията по икономически и парични въпроси по тази тема ще се разглежда днес в Пленарната зала в Страсбург. Евродепутатите от […] (още)

Пленарно заседание – 17 април 2012

Възобновяване на сесията и ред на работа. Правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област. Положението в Мали, Сирия и Бирма/Мианмар – Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Стратегия за Черно море – Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Общи разисквания – Преговори […] (още)

Годишнина от историческо за България гласуване в ЕП

На 13 април 2005г. Европейският парламент с 522 гласа “за”, 70 гласа “против” и 69 “въздържал се” гласува решение за присъединяване на България към Европейския съюз.  Това историческо гласуване увенчава петнадесет години усилия на  българските демократи, наложили европейския проект за национална кауза. (още)

Пленарно заседание – 15 март 2012

Проект за дневен ред Разисквания Постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, доклад:Chris Davies Шести Световен форум по въпросите на водата, устен въпрос ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот Текстове, по които разискванията са вече закрити Разисквания Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава Време за гласуване Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване […] (още)

Пленарно заседание – 14 март 2012

Проект за дневен ред Ключови разисквания Доклад относно Бивша югославска република Македония във връзка с разширяването, Изявления на Съвета и на Комисията Доклад относно Исландия във връзка с разширяването Изявления на Съвета и на Комисията Доклад относно Босна и Херцеговина във връзка с разширяването Изявления на Съвета и на Комисията ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот Текстове, по които разискванията са вече закрити Разисквания Казахстан, изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн […] (още)

Пленарно заседание – 13 март 2012

Проект за дневен ред: Разисквания Заключения от заседанието на Европейския съвет (1 и 2 март 2012 г.) ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот Споразумение между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на някои разпоредби на Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, препоръка:Claude Moraes Обща търговска политика, доклад:Godelieve Quisthoudt-Rowohl Европейската статистика, доклад:Edward Scicluna Разисквания Дискриминационни интернет страници и реакции на правителството, Изявления на Съвета и на Комисията […] (още)

« Previous PageNext Page »