Европейска стратегия за енергийна сигурност

Все по-често напоследък, когато говорим за енергийна сигурност, се налага да си припомняме прецедентите на прекъсване на газовите доставки от Русия. В резултат на второто такова спиране на газовите доставки през 2009 г. загубите за българската икономика бяха в размер на над 250 млн. евро. Кризата в Украйна и проведените от Европейската комисия стрес-тестове дадоха ясен сигнал за необходимостта от актуализиране на политиките с цел обезпечаване енергийната сигурност в Европа. […] (още)

Ангажимент на ЕС срещу климатичните промени

Тази седмица Европейският парламент безусловно пое ангажимент за амбициозни стъпки срещу климатичните промени. С приемането на Изменението от Доха на Протокола от Киото Европейският съюз и Исландия твърдо заявяват своята решителност да намалят емисиите си със средно 20% спрямо нивата от 1990 г. за периода от 2013 г. до 2020 г. Убеден съм, че глобалните климатични промени представляват безпрецедентно предизвикателство пред международната общност, което трябва да се посрещне с отговорни […] (още)

Състояние на отношенията ЕС-Русия

Европейският съюз винаги е гледал на Руската федерация като на стратегически партньор и е търсил конструктивния диалог в отношенията си с нея през годините. Не можем обаче да смятаме за партньор държава, която нарушава демократичните принципи, международното право, свободата на словото, която постави под въпрос основните принципи на сигурността в Европа и посегна върху суверенна и независима държава. Твърдостта на санкциите, както и усилията на ЕС да укрепи независимостта на […] (още)

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана

Подкрепям приетата с минимално мнозинство резолюция относно реализирането на общата политика за сигурност и отбрана. Безпрецедентното ниво на нестабилност по границите на ЕС изисква от Съюза и неговите държави членки да поемат по-голяма отговорност за гарантирането на своята сигурност и отбрана. Към момента ЕС не разполага с необходимите ресурси да отговори ефективно на нарастващите заплахи за сигурността не само в европейски, но и в глобален план. Не може да се […] (още)

Задължителна сертификация за компании внасящи конфликтни материали

В предишния си мандат Комисията предложи режим на доброволна сертификация за европейските компании, занимаващи се с вноса на т.нар „конфликтни минерали*“. На изминалата пленарна сесия в Страсбург подкрепих предложението за по-амбициозни мерки и задължителното сертифициране на всички вносители на „конфликтни минерали“ от ЕС, за да се гарантира, че търговията с минералите не подхранва конфликти и не допринася за нарушенията на човешките права. Смятам, че задължителното сертифициране ще спомогне за прекъснването […] (още)

Въпрос към ЕК относно защитата на правата на потребителите пред арбитражни съдилища в ЕС

Съществува тенденция определени дружества (мобилни оператори, енергийни доставчици, лизингови компании, дружества за бързи кредити) да отнасят за разглеждане пред арбитражни съдилища споровете им с потребители. Защитата на потребителите, гарантирана в правото на ЕС и Директива 93/13/ЕИО, сближава разпоредбите на държавите членки относно неравноправните клаузи в потребителските договори. Притеснен съм, че потребителите са затруднени да се ползват от системата за защита на техните права и се сблъскват с редица проблеми на […] (още)

Стратегия по отношение на алкохола

В повечето страни членки на Европейския съюз консумацията на алкохол представлява сериозен проблем за общественото здраве, който причинява мащабни социално-икономически щети. Злоупотребата с алкохол е причината за преждевременната смърт на около 3.3 милиона човека годишно в света. Наред с това, през 2010 година само в Европа, преките и непреки разходи от злоупотреба с алкохол достигат 155.8 милиарда евро. С резолюцията от края на април с колегите ми призоваваме Европейската комисия […] (още)

Изборите във Великобритания и тяхното значение за ЕС и България (видео)

Специално видео посветено на парламентарните избори във Великобритания и значението им за страната и континента.   (още)

Създаване на Европейска прокуратура

В резултат на злоупотреби с европейски средства годишно европейските данъкоплатци губят над 500 милиона евро. В случаи като този, когато държавите не са в състояние да се справят, отговорност на Съюза е да се намеси. Подкрепих създаването на Европейска прокуратура, защото съм убеден, че една такава структура, с отворен и прозрачен подбор на независими прокурори, ще спести стотици милиони евро на европейските граждани. Нека не се залъгваме. Този орган няма […] (още)

Напредъкът на Босна и Херцеговина

Приветствам приетия с категорично мнозинство в края на април доклад на ЕП относно прилагането на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Босна и Херцеговина. Въпреки това, трябява да се отбележи, че от подписването на Споразумението през 2008г. до този момент е постигнат ограничен прогрес в двустранните отношения. През последната година Съветът постигна съгласие върху подновен подход към БиХ, което е и стъпка в правилната насока за възстановяване на […] (още)

« Previous PageNext Page »