Пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург включваше дебат за търговското споразумение ЕС-Канада. Преди месец наложихме в Комисията по правосъдие, сигурност и вътрешни работи (LIBE) решението, да обвържем споразумението с темата за визите, които Канада все още изисква за български, румънски и чешки граждани. След изказаните позиции на политическите групи в ЕП вчера, нещата вървят към обвърване на Търговското споразумение с принципа на реципрочност на визовия режим. Благодаря на колегите Андрей Ковачев и Мария Неделчева за силните изказвания в зала в подкрепа на общата ни позиция!