На 10 декември 2013 г. в пленарна зала в Страсбург беше гласувана проекторезолюцията за сексуално и репродуктивно здраве и права, позната още като доклад „Естрела“. Предложените текстове, свързани с чувствителни теми като сексуално образование за децата в начален курс и правото на аборт, предизвикаха сериозна полемика сред членовете на Европейския парламент, както и сред много български и европейски граждани, част от които се свързаха директно с мен.

Гласуването по проекторезолюцията беше отложено и мога да ви уверя, че този проект в настоящия му вид трудно ще бъде приет от Европейския парламент. Подобни текстове, макар и от незадължителен характер за държавите-членки, показват официалната позиция на Европейския парламент по редица сериозни въпроси и би било неуместно те да бъдат приети без наличието на сериозно мнозинство. На предварителното му разглеждане, този доклад не събра значителна подкрепа и още тогава стана ясно, че той не може да преодолее различията между евродепутатите, които изразяват волята на гражданите. Според мен докладът „Естрела“ в настоящия си вид поляризира мненията на колегите в Европейския парламент и не е в състояние да събере необходимия общоевропейски консенсус. Нещо повече, личните ми резерви по отношение на част от предложените текстове и политическите принципи, които отстоявам, не ми позволяват да подкрепя проекторезолюцията.