На 12 май имах удоволствието да изнеса лекция на тема „Демократичният процес в ЕС – възможностите на България“ пред участниците в поредния випуск на националната програма „Управленски умения” на Българското училище за политика „Димитър Паница”. Благодаря за доброто сътрудничесто на екипа на училището, които създадоха условия за активна и интересна дискусия по политиките и практиките на ЕС в български контекст.