Споразумението ACTA беше отхвърлено с 19 на 12 гласа в комисията по международна търговия (INTA) на ЕП.  След това отхвърляне на ACTA от водещата комисия, може да се каже, че въпросът е приключен. Радвам се, че според силите си през последните няколко месеца допринесох за това решение.

 

Европа трябва да защитава интелектуалната собственост. Но в широкия формат, който беше предложено споразумението, то представляваше опасност за индивидуалната свобода на всеки европейски гражданин. Няма цел, която да оправдава подобни средства.