На 25 ноември Европейският парламент одобри правилата и финансирането на новата система за влизане и излизане в Европейския съюз с цел регистриране на данните на граждани на трети държави, преминаващи външните граници. Системата ще бъде приложена в държавите от Шенген, както и в България и Румъния. Новата система ще важи за пътуващите с виза и за тези без виза, допуснати за кратък престой до 90 дни. Целта е да се улесни идентифицирането на тези, които са останали за по-дълъг период от разрешения, както и да се ускорят самите проверки по границите. Контролните пунктове ще имат достъп до информацията в новата система, с което много по-лесно ще се предотврати незаконното влизане на територията на Европейския съюз и ще се проследят лицата, просрочили разрешения им престой.

Отдавна е ясно, че Европа трябва да укрепи външните си граници и в тази връзка да промени някои от правилата си. Новата система за влизане и излизане в Европейския съюз е част от един цялостен пакет по сигурността, който ще ни помогне за недопускането на терористи и криминално проявените лица, криещи се зад чужда самоличност.

Source: European Parliament