Свободата на словото и медийният плурализъм са основополагащи за демократичното управление. Като такива те са обект на мониторинг от различни международни организации, следящи за обезпечаването на тези свободи, въз основа на специални индикатори. Тревожна е тенденцията все повече европейски държави да попадат на незавидни позиции в тези класации. Нараства загрижеността за независимостта на медиите. На дневен ред са проблеми като концентрацията на медийна собственост, политическо вмешателство, натиск върху работата на журналистите. Неведнъж и тук, в Европейския парламент, сме дискутирали подобни проблеми в отделни страни-членки. Подкрепих изработването на общоевропейски стандарти за свободата на медиите. Особен акцент бих поставил върху призива към Европейската комисия и страните-членки да гарантират прозрачност и публичност на собствеността на медиите – кои са хората, в чиито ръце са комуникационните канали и какви са източниците им на финансиране. Не по-малко важно е гарантирането на независимостта на журналистите – еднакво недопустим е както вътрешният (от страна на редакцията), така и външен натиск (от икономически и политически субекти). В максимална степен трябва да бъдат защитени разследващите журналисти, чиято работа е изпълнена с множество рискове, включително и заплахи за физическо посегателство върху тях. Вярвам, че приемането на този документ е стъпка в правилната посока.

Обяснение на вот – писмена форма