Вчера, 27 януари 2015 г., в Комисията по петиции на Европейския парламент разгледахме скандалния случай с малката Меган, насилствено отнета от своята майка Елисавета Попова и дадена за осиновяване в чуждо семейство. Аз не мога да остана нито безучастен, нито да изляза извън емоциите, когато става дума за съдбата на едно дете, българче, отделено от роднините си и поверено в ръцете на осиновители. Този случай е категоричен пример за действия, противоречащи на Конвенцията за закрила на дететото на ООН. Нещо повече, има сериозни съмнения за нарушение на норми от законодателството на ЕС. Извън юридическите аспекти на казуса, аз поставям въпроса като политик – възможно ли е да останем безразлични към практиката на принудително осиновяване на деца в Европейския съюз. Не можем да си затворим очите – тук става дума за практика, а не за единичен случай. И в изказванията на колегите по време на дебата беше подчертано – след като получаваме редица идентични сигнали за принудително осиновяване в една държава, може би става дума за систематичен проблем. Тази държава е  Великобритания.

Megan

Нарушенията, които молителите изложиха по време на изслушването, дават основания да окачестим действията на отговорните органи като дискриминация към граждани на ЕС. На семейството на Меган не е предоставена служебна защита, не са предоставени материалите по делото на разбираем за тях език, не са взети под внимание показанията на бабата и дядото (които кандидатстват за попечителство), не са уведомени местните власти в България за извършваната от страна на властите във Великобритания проверка на местно ниво в България.

SM_Megan_

Не приемам аргументите, че този случай не попада в обхвата на регламент Брюксел ІІ, защото това е случай на безспорна дискриминация и нарушаване правата на детето. Заявих, че ако е необходимо, ние трябва да въведем вътрешни за комисията регламенти, защото има спешни, но има и супер спешни случаи, като този. Последните би трябвало да се разглеждат с приоритет. Тук не може да  става дума за технически срок от шест месеца, тъй като след шест месеца Меган ще бъде на три години и половина. Призовах да не подхождаме формално към този случай, тъй като казуси като този оставят у гражданите усещането, че такъв е Европейският съюз в неговата най-лоша форма – безпомощен и несправедлив.

В допълнение, отправих искане към колегите да запознаем със случая Комисията по правни въпроси на ЕП; тя е компетентна относно разпоредбите на международното частно право, свързани с юрисдикцията и признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и по дела, свързани с родителската отговорност (в това число случаи на отвличане на деца).

Настоях досието да остане отворено и да изпратим становище до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, който е сезиран за случая през декември миналата година.

Оставам да следя от близо развитието и се надявам, че ще успеем да допринесем за успешното разрешаването на този случай, защото подобни практики не би следвало да са допустими в границите на Еропейския съюз, наричан още  пространство на свобода, сигурност и правосъдие!