Евродепутати от Комисията по култура и образование на Европейския парламент бяха на работно посещение във Велико Търново и Габрово на 19 и 20 септември 2017 г. по покана на техния колега Светослав Малинов. В рамките на работната програма г-н Богдан Анджей Здройевски (ЕНП, Полша), г-н Богдан Брунон Вента (ЕНП, Полша), г-жа Сабине Ферхайен (ЕНП, Германия), г-н Светослав Малинов (ЕНП, България), г-жа Джули Уорд (С&Д, Великобритания) и г-н Момчил Неков (С&Д, България) се срещнаха с ректора и представители на Великотърновския университет, с директорите на профилирани гимназии и професионални училища във Велико Търново и Габрово, както и с кмета на Велико Търново инж. Даниел Панов.

От дискусиите на тема образование стана ясно, че едно от основните предизвикателства пред българските университети е привличането и задържането на зрелостниците в България. Важна причина за това е, че в множество университети в Европа кампанията по подаването на документи и приемането на нови студенти приключва няколко месеца преди реалното завършване на училище. Българското законодателство обаче не позволява това да се случва и в нашите университети.

 

Евродепутатите смятат, че образователната ни система може да използва опита на други европейски държави, с цел да стане по-гъвкава. В Германия, например, може да се преминава неколкократно от един вид обучение в друг.

Според членовете на Комисията по култура и образование българските университети и училища трябва изключително професионално да подхождат към разработването на проектите си в детайли, за да могат впоследствие да получат финансиране за тях и да ги реализират.

Кметът инж. Даниел Панов предложи Велико Търново да е домакин на международен форум на старите европейски столици. По този начин би могъл да се осъществи изключително ценен обмен на опит и добри практики по въпроси, свързани с опазването, съхранението и популяризирането на културно-историческото наследство.

Културната програма на евродепутатите завърши с посещение на АЕК „Етъра“, историческата част на Велико Търново и спектакъла „Царевград Търнов – звук и светлина“.