На днешното заседание на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) гласувахме становище до водещата Комисия по международна търговия. Подкрепих отхвърлянето на АСТА в сегашната редакция на споразумението.

Убеден съм, че предложеният за съгласуване текст на АСТА съдържа прекалено много правни неясноти и възможности за злоупотреби. За да не се стигне до нарушаване на основни права и граждански свободи, подкрепих окончателния текст на становището, с което призовавахме Комисията по международна търговия да отхвърли сключването на АСТА.

Позицията на ЕНП беше далеч по-умерена. С критични бележки колегите предлагаха предоставяне на възможност на Европейската комисия да изглади проблемните текстове. След като не се приеха тези редакции за препоръка към Комисията по международна търговия, настъпи моментът на истината – да подкрепим ли мнение срещу сключването на АСТА. Колегите от ЕНП призоваха да се въздържим. Не можех да гласувам «въздържал се», при наличието на толкова проблемни от правна гледна точка формулировки и неясноти относно приложението на споразумението. В качеството ми на единственият пълноправен член на LIBE от България и с оглед на многократно изразяваните от мен резерви към АСТА, за мен «въздържал се» не можеше да бъде позиция.

Това е един от редките случаи, в които съвсем съзнателно не се съобразих с препоръката на ЕНП. Оказа се, че не съм сам. Заедно с още двама евродепутатите от нашата група гласувахме за становището, препоръчващо отказ от споразумението.