Бюджетна процедура за 2018 г.

В четвъртък (30 ноември 2017 г.) Европейският парламент прие с 295 гласа „за“ един от най-важните си актове – бюджета за 2018 г. Гласувах в подкрепа на договорените със Съвета цифри за следващата година в размер на 160,1 млрд. евро за задължения и 144,7 млрд. евро за плащания. Политическите приоритети зад тези числа са подобряване на сигурността в Европа, повече подкрепа за безработните младежи и засилване на икономическия растеж чрез […] (още)

Дейността на Европейския омбудсман през 2016 г.

Европейският омбудсман, г-жа Емили О’Райли, представи своя годишен отчет пред комисията по петиции на 30 май 2017 г. Комисията по петиции прие своята позиция по него с вот на 11 октомври 2017 г. Както тогава, така и днес в пленарна зала подкрепям този доклад и поздравявам г-жа Емили О’Райли за отличната ? работа и сътрудничество с комисията по петиции, на която аз съм член в Европейския парламент. Според последното проучване […] (още)

Съблюдаване на принципите на правовата държава в Малта

След дебат в пленарна зала за спазването на принципите на правовата държава в Малта с 466 гласа приехме резолюция като последица от бруталното убийство на Дафне Каруана Галиция и нарастващите опасения за ограничени свободи и зависимост на съдебната власт и полицията в страната. Този вот отдаде почит не само на смелостта на водещата разследваща блогърка, но и на всички нейни колеги, готови да задават „неудобни“ въпроси. Важен елемент от общата […] (още)

Прилагане на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени

Спадът на раждаемостта и застаряването на населението, лошата инфраструктура и липсата на работни места, това са все еднакви и ясно видими проблеми на изоставащите региони в ЕС. Тези дисбаланси генерират бедност и раждат сериозни икономически, социални и фискални трудности пред местните и регионалните власти. Като български евродепутат бих искал да подчертая, че не може да има силна България без възродена Северозападна България. Нужна е радикална нова национална политика и европейска […] (още)

В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС

Сигурността на пътя зависи от превозните средства, инфраструктурата и шофьорите. Ето защо се нуждаем от ефикасни мерки за безопасност на тези три нива. Сред най-честите жертви на ПТП са пешеходците и колоездачите. Именно за тях е необходимо държавите членки да осигурят по-добри условия на пътя. На пленарното заседание във вторник приехме с 593 гласа незаконодателна резолюция по собствена инициатива с препоръки за въвеждането на задължителни устройства в превозните средства, целящи […] (още)

Засилено сътрудничество: Европейска прокуратура

През 2015 г. европейските данъкоплатци загубиха 637,6 млн. евро в резултат на злоупотреби с европейски средства. Тези загуби намират и своето логично отражение в спада на доверие на европейските граждани в институциите. Така битката срещу корупцията и организираната престъпност се превръща в битка за бъдещето на Европейския съюз, която, както всички вече сме наясно, трябва да водим заедно. Двадесет страни членки, сред които и България, подкрепиха създаването на ефективна и […] (още)

Нова европейска програма за умения

Новата програма е пряко свързана с бъдещето на ЕС и предвижда редица действия, които да осигурят достъпа на европейските граждани до качествени обучения и подкрепа в личностното и професионалното им развитие. Целта е да оптимизираме наличните умения и да посочим нови, адаптирани към променящия се свят и търсенето на пазара на труда. Програмата акцентира върху предприемаческите умения, медийната грамотност и критичното мислене. На преден план остава нуждата от дигитални умения, […] (още)

Бъдещето на програмата Еразъм+

Тази година се навършват 30 години от началото на една от най-успешните програми на ЕС – Еразъм +. Използваме този момент за обсъждане на идеи относно последващото ? развитие и още по-значителното ? влияние върху ежедневието на младите хора. В тази връзка на 14.09.2017 г. приехме резолюция относно бъдещето на програмата Еразъм +. Европейският парламент поставя акцент върху три основни положения: 1) увеличаване на бюджета след 2020г.; 2) стратегическо планиране и използване на […] (още)

Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ

С мнозинство от 567 гласа на свое заседание във вторник Европейският парламент гласува нов регламент за сигурността на газовите доставки, който следва да замени сега действащия Регламент 994/2010. Новото законодателство е от изключително значение както за България, така и за ЕС като цяло. За пръв път се въвежда механизъм на солидарност, който предвижда държава членка, която изпитва криза със снабдяването на газ, да може да поиска трансгранична помощ от съседите […] (още)

Към стратегия на ЕС за международните културни отношения

Политиката на ЕС в сектора на културата е силен инструмент, който подпомага връзките ни с трети държави като укрепва гражданското общество, разпространява общите ни ценностите и предотвратява радикализацията. На 5 юли Европейският парламент прие с мнозинство от 462 гласа своята позиция по стратегията на ЕС за международните културни отношения. Стратегията има за цел да засили културното сътрудничество между ЕС и неговите държави партньори, с което да насърчи диалога, взаимното разбирателство […] (още)

« Previous PageNext Page »