На 4 октомври 2017 г. с мнозинство от 610 гласа Европейският парламент одобри предложението за предоставяне на пасивен достъп на България и Румъния до Визовата информационна система на Шенген. Системата позволява обмен на информация относно шенгенските визи и проверка на лицата, които желаят да влязат на територията на държавите от Шенгенското пространство. Предоставеният пасивен достъп означава на практика, че националните власти не могат да издават шенгенски визи, нито да променят, допълват и изтриват данни в системата. Това е крачка напред за подобряване на охраната на външните граници на Европейския съюз, тъй като в системата се съдържат биометрични данни, които позволяват по-бързи, по-точни и по-сигурни проверки.

Одобряването ни за един вид пълноправни охранители на Шенгенското пространство обаче не означава, че сме се доближили до момента на нашето присъединяване. Въпреки че отговаряме на техническите изисквания и въпреки дългогодишните призиви от страна на Европейския парламент и Европейската комисия, има и един друг елемент, който ни липсва, и той се нарича доверие. В правосъдната ни система не вярват нито европейските ни партньори, нито българските граждани. За да достигнем до присъединяването ни към Шенген, трябва отново да си върнем устрема за промяна и най-вече конкретни вътрешни действия.

Source: European Parliament